Eerste afspraak

Uw eerste afspraak

Na binnenkomst mag u direct plaatsnemen in de wachtruimte. Uw therapeut komt u daar halen voor uw afspraak.

Uw eerste afspraak bestaat uit een intakegesprek en meestal  een lichamelijk onderzoek. Dit duurt ongeveer een half uur.

U kunt zonder verwijsbriefje naar de fysiotherapeut.  Als u zonder verwijzing komt volgt er een screening om te kijken of  er een indicatie is voor fysiotherapie. Het kan zijn dat uw klacht toch eerst door een huisarts moet worden bekeken. We nemen dan contact op of verwijzen u terug. Als fysiotherapie zinvol lijkt volgt een uitgebreide intake voor aanvullende gegevens, een lichamelijk onderzoek en wordt gekeken waardoor de klacht is ontstaan. Aan de hand van de conclusies uit het gesprek en onderzoek  besluiten wij in overleg met u wel of niet te behandelen volgens  een met u te bespreken behandelplan en wordt een afspraak voor behandeling gemaakt.

U kunt natuurlijk ook door een arts of specialist verwezen worden, dan is er geen screening.

 

U dient mee te nemen:

  • verzekeringspasje c.q. -polis
  • legitimatie i.v.m. uw BSN nummer
  • handdoek
  • evt. een verwijsbrief van de huisarts of specialist
  • eventuele relevante aanvullende medische gegevens

Wanneer een oefenprogramma voor u wordt opgesteld, verzoeken wij u sportieve kleding, zaalsportschoenen en een handdoek mee te nemen.

 

Behandelingen aan huis:

Als uw arts op de verwijzing aangeeft dat u in uw eigen thuissituatie fysiotherapie dient te krijgen, (omdat u bijvoorbeeld niet in staat bent om naar de praktijk te komen) komt de fysiotherapeut bij u thuis om u te behandelen. In overleg met u wordt besloten of en wanneer u in staat bent uw behandelingen op het  praktijkadres  te ontvangen.