Echografie

Wat is echografie:

Bij echografie worden geluidsgolven door middel van een ultrageluidkop (‘transducer’) het lichaam in gestuurd. Voor een goede geleiding van de geluidsgolven wordt een beetje gel aangebracht tussen de transducer en de huid.

De geluidsgolven worden door de verschillende lichaamsweefsels deels geabsorbeerd en deels teruggekaatst. De teruggekaatste geluidsgolven worden door het echografietoestel omgezet in beelden die u op het scherm ziet. Het beeld bestaat voornamelijk uit grijstinten, afhankelijk van de sterkte van de terugkaatsing.

Uw therapeut is speciaal opgeleid om het echografisch beeld te kunnen interpreteren. De beoordeling van het echografisch onderzoek vindt direct tijdens het consult plaats. Meestal kunt u op het scherm meekijken als de echo gemaakt wordt. Indien uw therapeut het nodig acht, verwijst hij of zij u door naar uw huisarts of specialist.

Een echo-onderzoek duurt tussen 5 en 20 minuten, afhankelijk van het te onderzoeken gebied.

Voordelen van echografie door een fysiotherapeut

 • Echografisch onderzoek is ongevaarlijk, gemakkelijk en pijnloos.
 • Echografie kan dynamisch worden uitgevoerd, dus tijdens de (pijnlijke) beweging.
 • Het is een snelle manier om de aard en de aanleiding van de klacht in beeld te brengen, waarna de behandeling meteen kan worden gestart.
 • Als het voor uw klachten wenselijk is dat er aanvullend echografisch onderzoek wordt gedaan, scheelt het u wachttijd en rompslomp als u hiervoor direct bij uw fysiotherapeut terecht kunt.
 • De uitkomst van het echografisch onderzoek kan uw therapeut helpen bij het stellen van een juiste werkdiagnose. Deze werkdiagnose vormt de basis van uw persoonlijk behandelplan.
 • Het onderzoek kan gemakkelijk herhaald worden.
 • De therapeut stelt de diepte en uitgebreidheid van de afwijking vast, om zo de shockwave therapie optimaal in te stellen.
 • Ook tijdensde behandelserie kan een echografisch onderzoek worden uitgevoerd, om tussentijds de voortgang van het herstel te kunnen evalueren.
 • Indien uw therapeut dat wenselijk of noodzakelijk acht, kan hij u naar aanleiding van de echo heel gericht doorverwijzen naar een arts of specialist.

 

Heeft u één van deze klachten?

Bij musculoskeletale echografie (MSU) worden specifiek klachten van het houdings- en bewegingsapparaat onderzocht:

 • Spieren
 • Pezen
 • Kapsels
 • Banden
 • Gewrichten
 • Zenuwen
 • Botten

Met behulp van ‘kleurendoppler echografie’ is het ook mogelijk om afwijkingen in de doorbloeding van een lichaamsregio te onderzoeken.

 

Home