Revalidatie na Covid

Fysiotherapeutische revalidatie na Covid-19

We hebben een revalidatieprogramma voor mensen die na herstel van het Covid-19 virus nog last hebben van restsymptomen, zoals extreme vermoeidheid , spierpijnen en of benauwdheid.

Wij hanteren hierbij de richtlijnen van onze beroepsgroep, die in dit kader zijn opgesteld.

In onze praktijk zijn twee collega’s al jaren gespecialiseerd in het geven van longrevalidatie.

Voor mensen die in het ziekenhuis of op de IC zijn opgenomen kan fysiotherapeutische ondersteuning nodig zijn om weer op het oude niveau terug te komen.

Binnen dit revalidatietraject zal aandacht zijn voor de volgende aspecten:

– Verbeteren van de longfunctie door middel van het aanleren van verschillende ademhalingstechnieken.  

– Starten met begeleiding/revalidatie om het fysiek functioneren van de patiënt te verbeteren. 

 Praktische invulling behandeling na Covid-19 

In de eerste periode kunnen onze therapeuten aan huis langskomen in de regio Alkmaar.

Daarna is het mogelijk om in de praktijk een revalidatietraject te starten om belastbaarheid te vergroten en het functioneren in het dagelijks leven weer te normaliseren. 

 

Home