Zere nek door laptop op de eettafel, wij kunnen helpen  

Wat te doen bij deze thuiswerkblessures.

Uit cijfers van onderzoek van de vakbond CNV blijkt dat 41 % van de thuiswerkers vaker last heeft van schouder nek of arm en rug, sinds zij thuiswerken door corona.

45 % zegt geen werkplek te hebben die aan de arbo-eisen voldoet.

lees hier verder

Medewerkers Fysio Alkmaar West

De praktijk

Beste bezoeker van onze praktijk,

Wij zijn open voor fysiotherapie
In de hectiek van al het corona-nieuws, willen wij u informeren dat we nog steeds open zijn voor patiëntenzorg in onze praktijk.
We delen uw zorg over de verspreiding van het corona virus en we volgen daarbij het beleid van het RIVM.
Wij nemen daarbij extra hygiënische voorzorgsmaatregelen.
De lopende afspraken kunnen dus gewoon doorgaan.
Vanuit het ministerie van VWS, de huisartsenvereniging en onze beroepsgroepsvereniging het KNGF, worden we gevraagd en gesteund om onze zorg te blijven bieden.

Onze specialisaties zijn ; rug/nekklachten, schouderklachten, orthopedische revalidatie, COPD, valpreventie, claudicatiotraining en sport revalidatie. Bel, mail ons of vul het contact formulier in en wij heten u graag welkom in de praktijk.

Wat vindt u verder op deze site: informatie over de praktijk en specialisaties/behandelmethoden

AFSPRAAK MAKEN,   Bel naar 072-5114405 of mailen naar info@fysiotherapiealkmaarwest.nl,

U kunt natuurlijk ook langs komen. Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 en donderdag tot 21.00

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bereiken op telefoonnummer 072 – 5 11 44 05 of mailen naar info@fysiotherapiealkmaarwest.nl. U kunt natuurlijk ook langskomen.

Bij aanmelding kunt u desgewenst uw voorkeur kenbaar maken voor een fysiotherapeut. De praktijk is rolstoeltoegankelijk.

Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 en donderdag tot 21.00

Behandeling volgens afspraak.   06-10195304

Direkt online een afspraak met Martijn Loonstra maken kan ook via deze link:
als u al een account hebt aangemaakt MijnZorgtoegang.nl

anders kunt u hier een account aanmaken Gebruikersnaam vergeten?

Therapievormen

Schouder behandeling

Schouder behandeling

Trainingen

Informatie

Eerste Afspraak

Na binnenkomst mag u direct plaatsnemen in de wachtruimte. Uw therapeut komt u daar halen voor uw afspraak. Uw eerste afspraak bestaat uit een intakegesprek en meestal  een lichamelijk onderzoek. Dit duurt ongeveer een half uur.

U kunt zonder verwijsbriefje naar de fysiotherapeut.  Als u zonder verwijzing komt volgt er een screening om te kijken of  er een indicatie is voor fysiotherapie. Het kan zijn dat uw klacht toch eerst door een huisarts moet worden bekeken. We nemen dan contact op of verwijzen u terug. Als fysiotherapie zinvol lijkt volgt een uitgebreide intake voor aanvullende gegevens, een lichamelijk onderzoek en wordt gekeken waardoor de klacht is ontstaan. Aan de hand van de conclusies uit het gesprek en onderzoek  besluiten wij in overleg met u wel of niet te behandelen volgens  een met u te bespreken behandelplan en wordt een afspraak voor behandeling gemaakt.

U kunt natuurlijk ook door een arts of specialist verwezen worden, dan is er geen screening.

U dient mee te nemen:

 • verzekeringspasje c.q. -polis
 • legitimatie i.v.m. uw BSN nummer
 • handdoek
 • evt. een verwijsbrief van de huisarts of specialist
 • eventuele relevante aanvullende medische gegevens

Wanneer een oefenprogramma voor u wordt opgesteld, verzoeken wij u sportieve kleding, zaalsportschoenen en een handdoek mee te nemen.

Behandelingen aan huis:

Als uw arts op de verwijzing aangeeft dat u in uw eigen thuissituatie fysiotherapie dient te krijgen, (omdat u bijvoorbeeld niet in staat bent om naar de praktijk te komen) komt de fysiotherapeut bij u thuis om u te behandelen. In overleg met u wordt besloten of en wanneer u in staat bent uw behandelingen op het  praktijkadres  te ontvangen.

Tarieven

In het onderstaande overzicht vindt u de tarieven van de verschillende therapieën waarvoor u bij ons terecht kunt per 1 januari 2023. Wij hebben overeenkomsten afgesloten met bijna alle ziektekostenverzekeraars in Nederland. Hiervoor gelden de in de polis vermelde tarieven, deze overeengekomen tarieven worden direct aan de verzekeraar in rekening gebracht, zodat u daar geen omkijken naar hebt.

Mocht u niet verzekerd zijn of verzekerd zijn bij een verzekeraar waarmee wij geen overeenkomst wensen af te sluiten dan gelden de onderstaande tarieven en ontvangt u een nota.

Ook kan het voorkomen dat u een restitutieregeling heeft afgesloten met uw verzekeraar u ontvangt in dat geval ook een nota gebaseerd op onderstaande tarieven.

Fysiotherapie

Behandeling fysiotherapie€45,00
Fysiotherapie aan huis €55,00
Fysiotherapie in inrichting €45,00
Eenmalig consult fysiotherapie met rapportage €60,00
Eenmalig consult fysiotherapie aan huis met rapportage €70,00
Lange Zitting €65,00
Screening, intake en onderzoek €55,00
Intake en onderzoek na verwijzing €50,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis €60,00
Echografie€55,00
Tape behandeling per keer€5,00
Niet nagekomen afspraak of afzeggen korter dan 24 uur van te voren€30,00

Manuele therapie

Manuele therapie €50,00
Manuele aan huis €60,00

De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten, vaak na een verwijzing van een arts. Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie en massagetherapie, eventueel aangevuld met een Fysio-683behandeling met een apparaat, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.

Het intakegesprek
In het eerste gesprek zal de fysiotherapeut o.a. vragen naar het ontstaan en het verloop van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoe lang ze al bestaan en wat de klachten doet toe of afnemen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek waarbij de fysiotherapeut de houding en beweging onderzoekt en beoordeelt en met bewegingstesten de gewrichten onderzoekt. Aan de hand van de bevindingen uit het onderzoek wordt een fysiotherapeutische diagnose gesteld en zal de fysiotherapeut samen met de patiënt besluiten of er een behandeling volgt of dat de patiënt met een rapportage terug gaat naar de verwijzende arts.

Behandeling
De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten.

Vanaf 1 januari 2006 kunnen patiënten zich met klachten aan hun bewegingsapparaat rechtstreeks tot de fysiotherapeut wenden zonder eerst een verwijsbriefje bij een arts te halen. Als het nodig is kan de fysiotherapeut patiënten terugverwijzen naar de huisarts of doorverwijzen (via de arts) naar een specialist. Nederland kent ongeveer 12.000 fysiotherapeuten die hoofdzakelijk werkzaam zijn in de zelfstandige praktijk.

Voor alle klachten aan het houdings- en bewegings-apparaat kunt u bij de algemene fysiotherapeut terecht. Daarnaast zijn er fysiotherapeuten die zich gespecialiseerd hebben in bepaalde behandelmethoden. De fysiotherapeut baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in zijn praktijk.

Vergoedingen

Aan het einde van de maand worden de rekeningen verstuurd. Bijna alle verzekeringsmaatschappijen vergoeden de fysiotherapie direct aan ons. U komt hier alleen voor in aanmerking wanneer u aanvullend verzekerd bent. Mocht uw verzekeringsmaatschappij niet direct aan ons betalen of bent u niet aanvullend verzekerd, dan ontvangt u zelf de rekening per post

Bent u niet aanvullend verzekerd dan wordt, alleen bij een chronische aandoening, vanaf de 20e behandeling vergoed. Deze chronische aandoening moet voorkomen op de lijst die is vastgesteld door Zorgverzekeraars Nederland.

Fysiotherapie voor een niet chronische aandoening wordt niet vergoed als u niet aanvullend verzekerd bent.

Heeft u een aanvullende verzekering, dan vergoeden bijna alle verzekeringen een aantal behandelingen. Hoeveel behandelingen vergoed worden verschilt per verzekering. Om exact te kunnen bepalen op welk aantal behandelingen u recht heeft, raden wij u aan uw polisvoorwaarden of uw verzekeringmaatschappij te raadplegen. Kijk voor algemene informatie en  een overzicht van aanvullende verzekeringen naar www.fysiotherapievergoeding.nl of www.fysiotherapie.nl

Voor 2024 hebben wij geen contract met zorgverzekeraars Zorg&Zekerheid, Salland/ENO en Caresq (EUCARE, Aevitae, care4life) afgesloten, voor verdere informatie kunt u desgewenst contact met ons opnemen.

Onze patiënten zijn zelf verantwoordelijk voor voldoende dekking door hun (aanvullende) verzekering. Bij onvoldoende dekking krijgt u een nota en dient u deze zelf te voldoen. In het hoofdstuk tarieven op onze site ziet u welke bedragen er in rekening gebracht kunnen worden.

Rug-netwerk

Kwaliteitsnetwerk aspecifieke lage rugklachten

Onze praktijk Fysiotherapie Alkmaar-West heeft zich aangesloten bij het rug-netwerk. Het netwerk is regionaal opgericht en alle aangesloten praktijken hebben de zelfde missie en visie. Het voordeel dat uw fysio- of oefentherapeut aangesloten is, is dat er altijd gehandeld wordt volgende de laatste ontwikkelingen die verwerkt zijn in een behandelprotocol. De kwaliteit van de aangesloten praktijken wordt hoog gehouden door middel van inhoudelijke scholing en toetsing.

Uitgangspunten van uw behandeling

Door de rugklachten effectief aan te pakken proberen we onnodig lange ziekteduur en beperkingen in uw dagelijkse activiteiten te voorkomen. U staat als patiënt altijd centraal bij de behandeling. Ieder mens is anders, dus de behandeling wordt altijd op maat gemaakt en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De behandeling bestaat uit:

1. het verbreden van de kennis over (het ontstaan van) uw rugklachten zodat u weet hoe u het beste op de klachten kunt reageren en op een goede manier kan handelen
2. adviezen ten aanzien van uw dagelijkse bewegingen en begeleiding bij het hervatten van werkzaamheden of sport
3. een op maat gemaakt trainingsprogramma met persoonlijke doelen uitgezet in de tijd

Het is belangrijk dat u zelf actief deelneemt aan de behandeling en de adviezen van de therapeut opvolgt. Alleen op deze wijze kunt u sneller genezen. Bewegen is goed voor uw rug en niet schadelijk!

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website www.rug-netwerk.nl

Claudicatio netwerk

Kwaliteitsnetwerk

 

Uitgangspunten van uw behandeling

Orthopedie Netwerk

Netwerk Orthopedie is een samenwerkingsverband van de orthopedisch chirurgen van het Medisch Centrum Alkmaar en een aantal eerstelijns nbsp;fysiotherapiepraktijken in de regio Noord Kennemerland, globaal van Castricum tot Schagen.

 

Kennis en kunde delen

Het netwerk heeft als doelstelling de behandeling van de totale heupprothese, knieprothese en voorste kruisband reconstructie te optimaliseren. De betrokken zorgverleners (huisarts, orthopedisch chirurg en fysiotherapeut) beseffen steeds meer dat een zo goed mogelijk resultaat van de operatie en nabehandeling alleen maar bereikt kan worden als er in een team wordt samengewerkt. Dat betekent goede afspraken, met elkaar overleggen, werken volgens vastgestelde behandelplannen en kennis en kunde delen. Maar ook met elkaar kijken wat er fout gaat en waar het beter kan. Misschien wel het belangrijkste aspect is u goed te informeren over wat u kunt verwachten. Veel informatie hierover kunt u al nalezen op deze site.
Ons uiteindelijke doel is er voor te zorgen dat u als patiënt tevreden bent over het resultaat en over de wijze waarop dit resultaat bereikt is. Wij vragen u daarom ons te informeren over uw bevindingen en uw ervaringen met ons te delen. Dit doen we veelal met een aantal vragenlijsten en gestandaardiseerde metingen.

 

Kernpunten van het samenwerkingsverband

 

 • Protocolleren fysiotherapeutische zorg in een zorgplan pre- en post operatief volgens laatste wetenschappelijke inzichten
 • Uniforme meetinstrumenten en vragenlijsten
 • Uniforme informatie verstrekking aan patiënten
 • Intensieve samenwerking specialisten en fysiotherapeuten
 • Scholing ter verbetering van de kwaliteit van het netwerk en om deze te waarborgen
 • Uitwisseling van ervaring en kennis
 • Verzamelen meetgegevens met als doel de kwaliteit van het netwerk te meten en te verbeteren

Voor meer informatie verwijs ik u naar: http://netwerk-orthopedie.nl/

Betalingsvoorwaarden
Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor 75 % van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt (zowel particulier als ziekenfonds verzekerd) wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld. De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum. Indien door de patiënt/cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgirobetalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hier op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, dan wel van de acceptgirobetalingsopdracht. Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, meteen minimum van € 20,- alles exclusief omzetbelasting.
Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut zijn of haar vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u desondanks toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om ons dat te laten weten. U kunt te allen tijde met een van de maatschapsleden contact opnemen en een gesprek over uw klacht aangaan. Bij dit gesprek mag u zelf een bekende meenemen als u dat wilt. Een andere mogelijkheid is om via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aan te vragen. Levert dit gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u eventueel ook contact opnemen met het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG)  ikg@zorgbelang-noordholland.nl . Relevante telefoonnummers en adressen staan onder aan deze tekst.

Er zijn drie instanties waar men uw klacht behandelt. Dit zijn allemaal onafhankelijke instanties. De behandeling van de klacht is kosteloos en alle commissies gaan zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

 

Klachtencommissie van het KNGF

Voor fysiotherapeuten in de vrije praktijk heeft het KNGF een klachtencommissie ingesteld.

 

De Commissie van Toezicht van het KNGF

Om toezicht te kunnen houden op het gedrag van de leden, heeft het KNGF het zogenaamde verenigingstuchtrecht ingesteld. Alle fysiotherapeuten die KNGF-lid zijn en/of ingeschreven zijn in het Centraal Kwaliteitsregister moeten zich houden aan de gedragsregels en beroepsethiek voor fysiotherapeuten. Klachten kunnen worden ingediend bij de Commissie van Toezicht van het KNGF. Voorwaarde is dat de behandeling waarover uw klacht gaat niet langer dan tien jaar geleden heeft plaatsgevonden.

 

Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Fysiotherapeuten vallen onder het Tuchtrecht dat de overheid heeft ingevoerd. Klachten over uw behandeling of bejegening door een fysiotherapeut kunnen worden ingediend bij een Regionaal Tuchtcollege. Voorwaarde is dat uw klacht gaat over een behandeling of een voorval na 1 december 1997.

 

Schriftelijk indienen

Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders/verzorgers. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, als u diegene daartoe gemachtigd heeft. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het  praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur uw brief naar de instantie die uw klacht het beste kan behandelen.

De verschillende commissies hebben elk andere mogelijkheden om maatregelen te nemen.

 

Klachtencommissie van het KNGF

Het klachtrecht is een laagdrempelige, snelle manier om uw klacht aan een onafhankelijke commissie voor te leggen. Het klachtrecht is klagergericht en streeft naar herstel van de relatie tussen klager en fysiotherapeut. Daarnaast is het ook een instrument ter verbetering van de kwaliteit van fysiotherapie. Als de klacht gegrond wordt verklaard, kan de commissie aanbevelingen aan de fysiotherapeut doen om meer klachten te voorkomen. Deze moet op de aanbevelingen reageren maar is niet verplicht om ze op te volgen. De commissie kan geen schadevergoeding toekennen. Vóór de officiële behandeling ontvangt u, indien nodig, een vragenformulier om de klacht toe te lichten. In het onderzoek van de commissie wordt als eerste uw fysiotherapeut om een reactie gevraagd. Ook volgt er een tweede ronde voor beide partijen om te kunnen reageren. Zo nodig wordt aan u en/of uw fysiotherapeut een mondelinge toelichting gevraagd. Vervolgens doet de commissie schriftelijk uitspraak en, bij een gegronde klacht, een aanbeveling aan de fysiotherapeut. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.

 

Verenigingstuchtrecht van het KNGF: Commissie van Toezicht

Het verenigingstuchtrecht lijkt op het wettelijk tuchtrecht. De drempel is echter lager, de behandeling is besloten en verloopt in de regel vlot. Bij een gegronde klacht kan aan een fysiotherapeut een maatregel worden opgelegd. Dat kan variëren van een waarschuwing, berisping of schorsing uit (bepaalde rechten van) het lidmaatschap van het KNGF tot ontzetting uit het lidmaatschap van het KNGF en schrapping uit het Centraal Kwaliteitsregister. Daarnaast kan de commissie bepalen dat de zaak gepubliceerd wordt in het verenigingsblad van het KNGF. Daarbij blijft u, als indiener van de klacht, altijd anoniem. De commissie kan de fysiotherapeut niet verbieden om zijn of haar beroep uit te oefenen. Nadat u een klacht heeft ingediend vraagt de commissie de fysiotherapeut om een reactie. U kunt hierop reageren en de fysiotherapeut kan vervolgens weer op uw reactie reageren. Daarna volgt de mondelinge behandeling tijdens een zitting. Voor een goed oordeel is de gezamenlijke aanwezigheid van klager en fysiotherapeut belangrijk. De commissie doet schriftelijk een uitspraak. Wanneer de commissie de klacht gegrond verklaart, kan een maatregel worden opgelegd aan de fysiotherapeut. Bent u het oneens met de uitspraak dan kunt u in beroep gaan bij de Commissie van Beroep.

 

Regionaal Tuchtcollege

Dit is de formele, openbare weg om een klacht in te dienen. Als een klacht gegrond wordt verklaard, kan de fysiotherapeut op z’n minst worden berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut meer noemen. Een uitspraak laat over het algemeen enige tijd op zich wachten. Deze procedure is vergelijkbaar met de procedure van het Verenigingstuchtrecht van het KNGF. Het verschil is dat de zittingen in principe openbaar zijn en dat de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege gevolgen kan hebben voor de beroepsuitoefening van de fysiotherapeut, namelijk dat hij zijn titel van fysiotherapeut niet meer mag gebruiken. Voor uitgebreide informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de Regionale Tuchtcolleges.

 

Adressen

Klachtencommissie van het KNGF:
Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

Verenigingstuchtrecht van het KNGF:
Commissie van Toezicht Secretaris Commissie van Toezicht KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

Regionaal Tuchtcollege:

Regionaal Tuchtcollege Amsterdam
(Noord-Holland en Utrecht)
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam
Telefoon: 020 – 3012510

Nieuwsberichten

  Contact

  Adres

  Praktijk voor fysiotherapie Alkmaar West
  Van de Veldelaan 652
  1816PS Alkmaar
  072 511 44 05

  Routebeschrijving

  Komend vanaf de Ringweg Alkmaar West, afslag ‘De Hoef’. Eerste afslag rechts en meteen weer rechts de parkeerplaats van de flat op, daar is ruime gelegenheid uw auto te parkeren.

  Openbaar vervoer: Buslijn 1.

  Contactformulier

  Via onderstaand formulier kunt u direct contact opnemen met Fysiotherapie Alkmaar West. U kunt ook een email sturen naar: info@fysiotherapiealkmaarwest.nl

  U kunt natuurlijk ook gewoon bellen, ons telefoonnummer is: 072 511 44 05.

  We zijn nu ook via de whats-app te bereiken:

  06-10195304

   11    44 22
  55

   Uw naam (verplicht)

   Uw e-mail (verplicht)

   Onderwerp (verplicht)

   Uw bericht